sâmbătă, 31 ianuarie 2009

Legaliştii în afara legii

"Având în vedere interpretarea istorică şi teleologică, se deduce că sancţiunea retrogradării din funcţie se realizează în cadrul aceleiaşi profesii." Şi: "Nu este posibilă aplicarea sancţiunii disciplinare a retrogradării din funcţie în cazul în care la angajatorul în cauză nu există o funcţie inferioară în interiorul aceleiaşi profesii." Şi: "Este nelegală decizia de sancţionare disciplinară fără indicarea perioadei de retrogradare din funcţie, întrucât echivalează cu retrogradarea din funcţie pe perioadă nelimitată, ceea ce duce la modificarea unilaterală a [felului muncii]." (Apropo, în condiţiile legii, retrogradarea nu poate dura mai mult de 60 de zile.)

Cele de mai sus sînt adnotările unor jurişti la Codul muncii. Să mai insist asupra faptului că "lucrător biblic" nu este o funcţie în pastoraţie? Că lucrătorul biblic nu practică deloc aceeaşi profesie cu pastorul? Sau că în România nici măcar nu există profesia de "lucrător biblic"?

Au fost cîţiva care m-au întrebat dacă "Epitetul potrivit" se referă la situaţia dintr-o instituţie adventistă. Răspunsul este da. Cele descrise de mine s-au petrecut în prima lună a lui 2009 într-o conferinţă a Bisericii Adventiste din România, sub patronajul şi cu asistenţa (să spun doar atît) uniunii.

Asta ne duce la o problemă de moralitate din Statutul de funţionare al bisericii. Potrivit art. 66 lit. l, comitetul executiv al uniunii "se pronunţă ca instanţă de apel asupra hotărârilor date de către comitetele conferinţelor şi instituţiile subordonate Uniunii". Dar la art. 44 al. 2 se spune că "administratorii Uniunii Române... sunt membri din oficiu ai Comitetului executiv al conferinţei". Vi se pare normal ca o aceeaşi persoană să facă parte simultan şi din prima instanţă decizională, şi din instanţa de apel?

Şi, apropo. "Administratorii" uniunii sînt preşedintele, secretarul şi trezorierul. Un director de departament, de la Asociaţia pastorală să zicem, nu face parte din comitetul executiv al unei conferinţe.

Niciun comentariu: