luni, 16 februarie 2009

Repriză

Unul dintre cele mai bune (şi încă actuale) articole publicate în mediu adventist pe subiectul divorţului şi recăsătoririi este cel al lui Bruce Manners - "The Divorce and Remarriage Challenge", Adventist Review, 22 august 2002. Autorul este actualmente pastor senior al bisericii din campusul colegiului Avondale, Australia. Textul este practic o prezentare a noului capitol despre căsătorie, divorţ şi recăsătorire din Manualul bisericii, adoptat în sesiunea Conferinţei Generale din 2000. Pentru că nu ştiu să existe o versiune românească, traduc aici un fragment:

"Este o adevărată tragedie că, în Biserica Adventistă de Ziua a Şaptea, reacţia noastră instituţională faţă de divorţ şi recăsătorire a fost arareori recuperatoare: în cel mai rău caz, nu am reuşit să-i păstrăm lîngă noi pe cei care se confruntă cu astfel de crize. Statisticile australiene arată că, dintre adventiştii care trec printr-un divorţ, la trei ani după pronunţarea lui doar 50% mai frecventează biserica. Prea adesea, strădaniile de a rămîne la înţelegerea noastră cu privire la învăţătura Bibliei au produs consternare, condamnare şi respingere, uneori doar în încercarea de a păstra "curat" numele bisericii. Pe de altă parte, şi atunci cînd am intenţionat să acţionăm vindecător, n-am reuşit decît să fim spectatori tăcuţi, încurcaţi.

Loialitatea faţă de învăţătura Bibliei nu trebuie să excludă efortul de recuperare. Acestea două nu sînt contrarii. Dimpotrivă, un mai mare accent asupra adevărului biblic ne-ar face să dăm importanţă recuperării - cele două merg mînă în mînă."

Autorul trece în revistă istoria prevederilor şi a atitudinilor adventiste la subiect. Remarcă, printre altele, ambiguitatea morală a condamnării automate a părţii care se recăsătoreşte mai întîi - în cazurile în care divorţul nu a relevat motive pentru disciplină bisericească. De asemenea, discută avantajele şi dezavantajele noilor formulări, considerînd binevenită recomandarea de a insista asupra misiunii pentru familie în cadrul bisericii locale, inclusiv prin programe destinate cuplurilor destrămate. Pe de altă parte, consideră modificările de ordin practic mai curînd "cosmetice".

Pentru cei care încă mai cred că este atributul comitetului uniunii să decidă asupra dreptului de recăsătorire, sînt interesante cîteva formulări: "many a pastor and church board has agonized over complicated scenarios..." (mulţi pastori şi multe comitete locale s-au confruntat cu situaţii complicate), "few pastors and church boards were willing to make judgments on the limited... information from the individuals involved" (puţini pastori şi puţine comitete locale au acceptat să ia decizii pe baza informaţiilor limitate oferite de cei în cauză); noul capitol din Manual "offers little assistance to congregations..." (dă prea puţin ajutor bisericilor locale), iar "the congregation's emphasis will likely remain..." (preocuparea bisericii locale va rămîne...).

Niciun comentariu: